วัดในเขต กทม.

เขตพระนคร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ตำบลพระบรมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดบวรนิเวศวิหาร ตำบลบวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตำบลวัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดสามพระยา ตำบลวัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดสังเวชวิศยาราม ตำบลวัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดสุทัศนเทพวราราม ถนนตีทอง,ถนนบำรุงเมือง ตำบลวัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ตำบลพระบรมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดนรนาถสุนทริการาม ตำบลวัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดมกุฎกษัตริยาราม ตำบลบางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดบุรณศิริมาตยาราม ตำบลศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ตำบลพระบรมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดเทพธิดาราม ตำบลสำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดราชนัดดาราม ตำบลบวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดชนะสงคราม ตำบลชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดอินทรวิหาร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตำบลบางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดมหรรณพาราม ตำบลเสาชิงช้า พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดปรินายก ตำบลบ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดใหม่อมตรส ถนนสามเสน ตำบลบ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดราชบุรณะ ตำบลวังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดตรีทศเทพ ตำบลบ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดเอี่ยมวรนุช ถนนสามเสน ตำบลบ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดทิพย์วารีวิหาร ตำบลวังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย


วัดโสมนัสวิหาร ตำบลวัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดเทพศิรินทราวาส ตำบลวัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดสระเกศ ตำบลบ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดสุนทรธรรมทาน ถนนพะเนียง ตำบลวัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดสิตาราม ถนนดำรงรักษ์ ตำบลคลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดดิสานุการาม ถนนวรจักร ตำบลวัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดเทวีวรญาติ ถนนวรจักร ตำบลวัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดพระพิเรนทร์ ถนนวรจักร ตำบลบ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดพลับพลาชัย ตำบลป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดคณิกาผล ถนนพลับพลาไชย ตำบลป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100


เขตดุสิต


วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ตำบลดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดราชาธิวาสวิหาร ตำบลวชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดราชผาติการาม ตำบลวชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดเทวราชกุญชร ตำบลวชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดโบสถ์ ถนนสามเสน ตำบลดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดประสาทบุญญาวาส ถนนดาวข่าง ตำบลวชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดสุคันธาราม ตำบลสวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดจันทรสโมสร ถนนสามเสน ตำบลถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ถนนทหาร ตำบลถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ถนนนครไชยศรี ตำบลถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดอัมพวัน ถนนพระราม 5 ตำบลถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดน้อยนพคุณ ถนนพระราม 5 ตำบลถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดใหม่ทองเสน ตำบลถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดจอมสุดาราม ถนนนครไชยศรี ตำบลถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดธรรมาภิรตาราม ถนนเตชะวนิช ตำบลถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดประชาระบือธรรม ถนนพระราม 5 ตำบลถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


เขตบางซื่อ


วัดเลียบราษฎร์บำรุง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซอยจงสุข ตำบลบางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วัดเวตวันธรรมาวาส ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตำบลบางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วัดสร้อยทอง ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ตำบลบางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วัดบางโพโอมาวาส ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ตำบลบางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ ถนนประชาราษฏร์สาย 1 ตำบลบางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วัดทองสุทธาราม ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตำบลบางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วัดประชาศรัทธาธรรม ถนนพิบูลสงคราม ตำบลบางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


เขตบางเขน-เขตจตุจักร-สายไหม


วัดพระศรีมหาธาตุ หมู่ 6 ถนนพหลโธิน ตำบลอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
วัดเทวสุนทร หมู่ 19 คลองบางเขน ตำบลลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วัดเสมียนนารี หมู่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วัดบางบัว หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ซอยไวปรีชา ตำบลอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
วัดไตรรัตนาราม หมู่ 2 คลองสามขา ตำบลอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
วัดราษฎร์นิยมธรรม หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองถนน บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
วัดเจริญธรรมาราม หมู่ 5 บ้านสายไหม ตำบลสายไหม บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
วัดพรพระร่วงประสิทธิ หมู่6 ถนนสุขาภิบาล 5 ตำบลออเงิน บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
วัดอยู่ดีบำรุงธรรม หมู่ 1 ตำบลออเงิน บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต หมู่ 6 ถนนรามอินทรา ตำบลท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
วัดหนองใหญ่ หมู่ 1 บ้านหนองใหญ่ ตำบลสายไหม บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
วัดเกาะสุวรรณาราม หมู่3 ตำบลคลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร
วัดโคกจ้าหล่า หมู่ 7 บ้านจ้าหล่า ตำบลออเงิน บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
วัดอมราวราราม หมู่5 บ้านณัฐกานต์ 3 ตำบลคลองถนน บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

 

เขตดอนเมือง


วัดดอนเมือง หมู่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลตลาดบางเขน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
วัดคลองบ้านใหม่ หมู่ 6 คลองบ้านใหม่ ตำบลสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
วัดสีกัน หมู่ 5 บ้านสีกัน ตำบลสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
วัดพรหมรังษี หมู่ 5 บ้านสีกัน ตำบลสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
วัดเทพนิมิตต์ หมู่ 4 บ้านสีกัน ตำบลสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
วัดหลักสี่ หมู่3 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลตลาดบางเขน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
วัดเวฬุวนาราม ตำบลสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
วัดสายอำพันธ์เอมสาร


 เขตยานนาวา-สาธร


วัดยานนาวา ตำบลยานนาวา สาธร กรุงเทพมหานคร 10120
วัดดอน ถนนเจริญกรุง ตำบลยานนาวา สาธร กรุงเทพมหานคร 10120
วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง ตำบลยานนาวา สาธร กรุงเทพมหานคร 10120
วัดลุ่มเจริญศรัทธา ถนนจันทร์ ซอยจรูญพลขันธ์ ตำบลยานนาวา สาธร กรุงเทพมหานคร 10120
วัดดอกไม้ ถนนสาธุประดิษฐ ตำบลบางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วัดช่องนนทรี ถนนช่องนนทรี ตำบลช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วัดคลองใหม่ คลองใหม่/ถนนรัชดาภิเษก ตำบลช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วัดคลองภูมิ ตำบลยานนาวา ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วัดปริวาศ ถนนสาธุประดิษฐ์ ตำบลบางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วัดด่าน ถนนรัชดาภิเษก ตำบลบางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วัดช่องลม ถนนรัชดาภิเษก ตำบลช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วัดทองบน ตำบลบางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

 

เขตบางคอแหลม


วัดวรจรรยาวาส ถนนเจริญกรุง ตำบลวัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง ตำบลวัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดลาดบัวขาว ถนนเจริญกรุง ตำบลบางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง ตำบลบางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง บ้านบางคอแหลม ตำบลบางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดไผ่เงินโชตนาราม ถนนจันทร์ ตำบลบางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดไทร ตำบลบางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดเรืองยศสุทธาราม ตำบลบางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดบางโคล่นอก ถนนรัชดาภิเษก ตำบลบางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดจันทร์นอก ถนนรัชดาภิเษก ตำบลบางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120


 
เขตบางกะปิ


วัดพระไกรสีห์ ถนนรามคำแหง 23 ตำบลหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วัดเทพลีลา ถนนรามคำแหง ตำบลหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วัดจันทวงศาราม(กลาง) ถนนลาดพร้าว(ซอย132) ตำบลคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310
วัดศรีบุญเรือง ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วัดบึงทองหลาง ถนนลาดพร้าว ซอย 101 ตำบลวังทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10230
วัดสามัคคีธรรม ถนนลาดพร้าว 64 ตำบลวังทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10230
วัดสิริกมลาวาส หมู่ 11 ตำบลลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230


 
เขตลาดพร้าว-เขตบึงกุ่ม


วัดลาดพร้าว หมู่ 9 ตำบลลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10310
วัดลาดปลาเค้า หมู่ 7 ตำบลจรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ หมู่ 2 ตำบลลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
วัดนวลจันทร์ หมู่ 12 ตำบลคลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
วัดบุญศรีมุนีกรณ์ หมู่ 11 ตำบลคลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
วัดคลองครุ หมู่ 10 บ้านคลองครุ ตำบลคันนายาว บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
วัดสุวรรณประสิทธิ์ หมู่ 13 ตำบลคลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ 5 คลองบางชัน ตำบลคันนายาว บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
วัดบางเตย หมู่ 6 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลคลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
วัดพิชัย หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล 2 ตำบลคลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหาน10240


 
เขตพระโขนง


วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250
วัดผ่องพลอยวิริยาราม หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท 105 ตำบลบางนา พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
วัดบางนานอก หมู่ 3 ถนนสรรพาวุธ ตำบลบางนา พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
วัดบางนาใน ถนนสุขุมวิท ตำบลบางนา พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
วัดศรีเอี่ยม หมู่ 11 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางนา พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
วัดบุญรอดธรรมาราม ถนนสุขุมวิท 56 ตำบลบางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250
วัดวชิรธรรมสาธิต ตำบลบางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท 93 ตำบลบางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250เขตคลองเตย


วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท ตำบลพระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วัดคลองเตยนอก ถนนเกษมราษฎร์ ตำบลคลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วัดคลองเตยใน หมู่ 6 ถนนสุนทรโกษา ตำบลคลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วัดสะพาน หมู่13 ถนนกล้วยน้ำไท ตำบลพระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วัดใต้ หมู่ 11 ตำบลพระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250
วัดภาษี หมู่4 ถนนเอกมัย ตำบลคลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250
วัดมหาบุศย์ หมู่12 ถนนสุขุมวิท 77 ตำบลพระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110


เขตสัมพันธวงศ์


วัดไตรมิตรวิทยาราม ตำบลตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดปทุมคงคา ตำบลสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดสัมพันธวงศ์ ตำบลสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดกันมาตุยาราม ถนนมังกร ตำบลสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดชัยชนะสงคราม ตำบลสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดจักรวรรดิราชาวาส ตำบลจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดบพิตรพิมุข ตำบลจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดชัยภูมิการาม ตำบลจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดอุภัยราชบำรุง ตำบลตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100เขตบางรัก


วัดมหาพฤฒาราม ตำบลมหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วัดหัวลำโพง ถนนพระราม 4 ตำบลสี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา ตำบลมหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง ตำบลบางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง ตำบลบางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500


 
เขตปทุมวัน


วัดบรมนิวาส ตำบลรองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดปทุมวนาราม ตำบลปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดดวงแข ถนนจารุเมือง ตำบลรองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดชำนิหัตถการ ถนนพระราม 1 ตำบลรองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดชัยมงคล ถนนพระรามที่1 ตำบลรองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดสระบัว ถนนพระราม 1 ตำบลรองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330เขตพญาไท-เขตราชเทวี


วัดอภัยทายาราม ถนนราชวิถี ตำบลทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วัดไผ่ตัน ถนนพหลโยธิน ตำบลสามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
วัดดิสหงษาราม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตำบลมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วัดทัศนารุณสุนทริการาม ถนนราชปรารภ ตำบลมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วัดพระยายัง ถนนพระราม 6 ตัดใหม่ ตำบลถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400เขตห้วยขวาง-ดินแดง


วัดใหม่ช่องลม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตำบลบางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วัดพรหมวงศาราม ตำบลดินแดง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400
วัดกุนนทีรุทธาราม หมู่ 2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตำบลห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วัดอุทัยธาราม หมู่ 5 ตำบลบางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ตำบลบางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


เขตลาดกระบัง


วัดบำรุงรื่น หมู่ 3 คลองสาน ตำบลคลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
วัดปลูกศรัทธา หมู่ 3 ตำบลลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
วัดลานบุญ หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ซอยอ่อนนุช กม14 ตำบลลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
วัดปากบึง หมู่ 4 ถนนมีนบุรี-ลาดกระบัง ตำบลคลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
วัดลาดกระบัง หมู่ 4 บ้านลาดกระบัง ตำบลลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
วัดสังฆราชา หมู่ 5 ตำบลลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
วัดราชโกษา ถ.สุขุมวิท ซอยอ่อนนุช ตำบลขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
วัดสุทธาโภชน์ หมู่ 7 คลองทับยาว ตำบลทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
วัดบึงบัว หมู่ 4 คลองลำปลาทิว 3 ตำบลลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
วัดขุมทอง หมู่ 5 คลองตาสอน ตำบลขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
วัดพลมานีย์ หมู่ 2 บ้านทับยาว ตำบลทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
วัดอุทัยธรรมาราม หมู่11 ตำบลลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
วัดทิพพาวาส หมู่ 7 คลองลำกอไผ่ ตำบลลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520เขตมีนบุรี-คลองสามวา


วัดแสนสุข หมู่ 2 บ้านแสนสุข ตำบลมีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วัดบำเพ็ญเหนือ หมู่ 14 ถนนสุขาภิบาล 2 ตำบลมีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วัดบางเพ็งใต้ หมู่ 11 คลองแสนแสบ ตำบลมีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วัดคู้บอน หมู่ 7 ถนนคันนายาว ตำบลบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วัดทองสัมฤทธิ์ หมู่ 18 บ้านบึงใหญ่ ตำบลแสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วัดลำนกแขวก หมู่ 10 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลแสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วัดสุทธิสะอาด หมู่ 4 ถนนนิมิตรใหม่ ตำบลสามวาตะวันออก มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วัดสุขใจ หมู่ 6 บ้านสุขใจ ตำบลสามวาตะวันออก มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม หมู่8 คลองซอยที่ 9 ตำบลสามวาตะวันออก มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม หมู่ 2 ถนนนิมิตรใหม่ ตำบลทรายกองดิน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วัดลำกะดาน หมู่ 10 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลสามวาตะวันออก มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วัดพระยาสุเรนทร์ หมู่ 8 ถนนพระยาสุเรนทร์ ตำบลสามวาตะวันตก มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วัดแป้นทองโสภาราม หมู่ 14 ตำบลสามวาตะวันตก มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วัดสัมมาชัญญาวาส หมู่ 8 ถนนพระยาสุเรนทร์ ตำบลบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วัดจินดิตวิหาร หมู่8 บึงไผ่ ตำบลมีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510


เขตหนองจอก


วัดหนองจอก หมู่ 2 ถนนบุรีภิรมณ์ ตำบลกระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
วัดใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ 11 ตำบลคลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
วัดแสนเกษม หมู่ 8 คลองสิบสามสายล่าง ตำบลคลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ หมู่3 ถนนประชาสำราญ ตำบลคลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม หมู่ 11 ถนนเรียบวารี ตำบลโคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
วัดสามง่าม หมู่ 8 คลองลำบ่อยาว ตำบลคู้ฝั่งเหนือ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
วัดสีชมพู หมู่ 4 ตำบลคลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
วัดกระทุ่มราย หมู่ 12 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลกระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
วัดลำต้อยติ่ง หมู่ 1 ตำบลลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
วัดอู่ตะเภา หมู่ 4 ถนนประชาอุทิศ ตำบลลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
วัดใหม่กระทุ่มล้ม หมู่ 8 ถนนเสริมพัฒนา ตำบลลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
วัดราษฎร์บำรุง หมู่ 8 ถนนธรรมรัฐ ตำบลลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
วัดลำวังคาสุทธาวาส หมู่ 2 ตำบลลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
วัดลำพะอง หมู่ 7 ตำบลลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
วัดเจียระดับ หมู่ 9 บ้านลำผักชี ตำบลลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
วัดลำผักชี หมู่ 6 บ้านลำผักชี ตำบลลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 

 

เขตประเวศ


วัดปากบ่อ หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท 77 ตำบลสวนหลวง ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
วัดยาง หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท 77 ตำบลสวนหลวง ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
วัดต้นไทรย์ หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช) ตำบลสวนหลวง ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
วัดทองใน หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช) ตำบลสวนหลวง ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
วัดบ้านทุ่ง หมู่ 15 บ้านเสรี ตำบลสวนหลวง ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
วัดขจรศิริ หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุชกหมู่4-5) ตำบลสวนหลวง ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
วัดกระทุ่ม หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท(อ่อนนุช) ตำบลประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
วัดลาดบัวขาว หมู่ 9 ตำบลประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
วัดทุ่งเศรษฐี หมู่ 8 บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
วัดทุ่งลานนา(ชมทองผินถวิลอุปถมภ์) หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท 103 ตำบลดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
วัดตะกล่ำ หมู่ 3 ตำบลหนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
วัดคุณแม่จันทร์ หมู่ 2 คลองคุณแม่จันทร์ ตำบลประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม หมู่ 15 ถนนสุขุมวิท(103) ตำบลประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260


 
เขตธนบุรี


วัดบุปผาราม ตำบลวัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600วัดกัลยาณมิตร ตำบลวัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดหิรัญรูจี ตำบลหิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ ตำบลหิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดบางไส้ไก่ ถนนอิสรภาพ ตำบลหิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดประดิษฐาราม ถนนอิสรภาพ ตำบลหิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดเวฬุราชิณ ตำบลบางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม ตำบลบางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดอินทาราม ตำบลบางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดประยุรวงศาวาส ตำบลวัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดจันทาราม ตำบลบางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดราชคฤห์ ตำบลบางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดบางน้ำชน ถนนเจริญนคร ตำบลบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดกระจับพินิจ ถนนสายสัมพันธ์ ตำบลบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดกลางดาวคนอง ถนนเจริญนคร ตำบลบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดดาวคนอง คลองดาวคนอง ตำบลบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดบุคคโล ถนนเจริญนคร ตำบลบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดราชวรินทร์ ถนนตากสิน ตำบลบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดสันติธรรมาราม ถนนตากสิน ตำบลบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดสุทธาวาส บ้านบางน้ำชน ตำบลบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดกันตทาราราม คลองบางน้ำชน ตำบลตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดบางสะแกใน ตำบลตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดบางสะแกนอก คลองบางสะแก ตำบลตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดใหม่ยายนุ้ย ถนนวุฒากาศ ซอยอรรถวิมล ตำบลตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดวรามาตยภัณฑสาราราม ถนนเทอดไทย ตำบลตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

 

เขตคลองสาน


วัดอนงคาราม ตำบลสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดพิชยญาติการาม ตำบลสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดทองธรรมชาติ ตำบลคลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดทองนพคุณ ตำบลคลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดเศวตฉัตร ตำบลบางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดทองเพลง ถนนเจริญนคร ตำบลคลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดสุวรรณ ถนนเจริญนคร ตำบลคลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดสุทธาราม คลองบางไส้ไก่ ตำบลบางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
เขตบางขุนเทียน


วัดเลา หมู่ 1 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วัดหัวกระบือ หมู่ 7 ตำบลท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วัดธรรมคุณาราม หมู่ 9 บ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วัดบัวผัน หมู่ 2 ตำบลท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วัดปทีปพลีผล หมู่ 8 บ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วัดประชาบำรุง หมู่ 9 บ้านลูกวัว ตำบลท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วัดแสมดำ หมู่3 ถนนแสมดำ ตำบลแสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วัดกำแพง หมู่ 6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลแสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วัดนินสุขาราม หมู่ 10 ถนนบางบอน 2 ตำบลบางบอน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วัดสะแกงาม หมู่ 1 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลแสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วัดบางบอน หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลบางบอน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วัดพรหมรังษี หมู่ 4 บ้านพรหมแดน ตำบลแสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วัดบางกระดี่ หมู่ 8 ถนนบางกะดี่ ตำบลแสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
วัดสุธรรมวดี หมู่1 บางกระดี่ ตำบลแสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วัดท่าข้าม หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150


 
เขตจอมทอง


วัดราชโอรสาราม ถ.ริมคลองด่าน ตำบลบางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดหนัง ริมคลองด่าน ตำบลบางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดนางนอง ถ.วุฒากาศ ตำบลบางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดศาลาครืน ถนนริมคลองบางหว้า ตำบลบางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดมงคลวราราม ถ.ดาวคนอง-จอมทอง ตำบลบางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดบางประทุนนอก หมู่ 2 ถนนเอกชัย ตำบลบางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดแก้วไพฑูรย์ หมู่ 10 ถนนเอกชัย ตำบลบางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดสิงห์ หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลบางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดไทร หมู่ 2 ถนนเอกชัย ตำบลบางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดบางขุนเทียนนอก หมู่ 7 ถนนจอมทอง ซอยวัจนะ ตำบลจอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดบางขุนเทียนใน หมู่ 1 ถนนจอมทอง ตำบลจอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดบางขุนเทียนกลาง หมู่ 7 ถนนจอมทอง ตำบลจอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง หมู่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 8 ตำบลจอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดสีสุก หมู่ 6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลบางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดกก หมู่ 10 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลจอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดโพธิ์แก้ว หมู่ 3 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลจอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดยายร่ม หมู่ 6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลบางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดโพธิทอง หมู่ 4 ตำบลบางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เขตบางกอกใหญ่


วัดอรุณราชวราราม ถนนอรุณอัมรินทร์ ตำบลวัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดราชสิทธาราม ตำบลวัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดหงส์รัตนาราม ตำบลวัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดโมลีโลกยาราม ตำบลวัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดสังข์กระจาย ตำบลวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดนาคกลาง ตำบลวัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดเครือวัลย์ ตำบลวัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดใหม่พิเรนทร์ ถนนอิสรภาพ ตำบลวัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดดีดวด ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดท่าพระ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดประดู่ฉิมพลี ถนนเพชรเกษม ตำบลวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดเจ้ามูล ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดประดู่ในทรงธรรม ถนนเพชรเกษม ตำบลวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600เขตบางกอกน้อย


วัดสุวรรณาราม ตำบลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดดุสิดาราม ตำบลอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดอมรินทราราม ตำบลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดระฆังโฆสิตาราม ตำบลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดพระยาทำ ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดวิเศษการ ถนนพรานนก ตำบลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดสุทธาวาส คลองลัดวัดทอง ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดอมรทายิการาม ถนนอิสรภาพ ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดฉิมทายกาวาส ถนนพรานนก ตำบลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดสีหไกรสร
วัดละครทำ ถนนอิสรภาพ ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดดงมูลเหล็ก ถนนอิสรภาพ ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดยางสุทธาราม ถนนพรานนก ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดอัมพวา ถนนอิสรภาพ ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดครุฑ ถนนอิสรภาพ ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดชิโนรสาราม ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดโพธิ์เรียง ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดรวกสุทธาราม ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดบางเสาธง ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดเพลงวิปัสสนา ถนนจรัลสนิทวงศ์ 37 ตำบลบางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดมะลิ ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดไชยทิศ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดใหม่ ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน ตำบลบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดศรีสุดาราม ตำบลบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดบางขุนนนท์ ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน ตำบลบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดเจ้าอาม ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน ตำบลบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดภาวนาภิรตาราม ตำบลบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดนายโรง ถนนจรัญสนิทวงศ์ 45 ตำบลอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดสุวรรณคีรี ถนนรุ่งประชา ตำบลอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ถนนพรานนก ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดบางบำหรุ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดปฐมบุตรอิศราราม(ปฐมบุตรอิสราราม) ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 เขตภาษีเจริญ


วัดปากน้ำ ตำบลปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดนวลนรดิศ หมู่ 7 ตำบลปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดอัปสรสวรรค์ ตำบลปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดนางชี ตำบลปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดคูหาสวรรค์ ตำบลคูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดนิมมานรดี หมู่ 15 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดนาคปรก ถนนเทอดไทย ตำบลปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดทองศาลางาม ถนนเพชรเกษม(ซอย 20 ) ตำบลปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดยางบางจาก ถนนเพชรเกษม ตำบลคูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดกำแพง หมู่10 บ้านสายแวก ตำบลบางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดประดู่บางจาก ถนนเบญจะ ตำบลปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดบางแวก คลองบางแวก ตำบลคูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดวิจิตรการนิมิตร คลองชักพระ ตำบลคูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดปากน้ำฝั่งใต้ ตำบลคูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดกำแพง ถนนเพชรเกษม ตำบลปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดชัยฉิมพลี หมู่ 6 คลองบางแวก ตำบลบางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดบุณยประดิษฐ์ หมู่ 2 คลองบางแวก ตำบลบางไผ่ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดศาลาแดง หมู่ 6 คลองทวีวัฒนา ตำบลบางไผ่ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดพรหมสุวรรณสามัคคี หมู่ 4 บ้านเศรษฐกิจ ตำบลบางไผ่ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดจันทร์ประดิษฐาราม หมู่ 2 คลองบางจาก ตำบลบางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดมะพร้าวเตี้ย หมู่4 ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซอยพาณิชย์ธนฯ ตำบลคลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดตะล่อม หมู่1 ตำบลคลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดโตนด หมู่ 1 ถนนสายบางแวก ตำบลบางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดตะโน หมู่ 8 คลองบางจาก ตำบลบางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดนก คลองบางแวง ตำบลคูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดโบสถ์อินทรสารเพชร หมู่ 2 คลองชักพระ ตำบลบางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดโคนอน หมู่ 3 ถนนพัฒนาการ ตำบลบางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดอ่างแก้ว หมู่ 2 ถนนพัฒนาการ ตำบลบางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดรางบัว หมู่ 6 คลองภาษีเจริญ ตำบลบางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดพลง ถนนพัฒนาการ ตำบลปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

เขตหนองแขม-บางแค


วัดราษฎร์บำรุง หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม 69 ตำบลหลักสอง หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วัดหนองแขม หมู่ 8 ถนนภาษีเจริญฝั่งใต้ ตำบลหนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วัดศรีนวล หมู่ 4 ถนนเอกชัย บางบอน 5 ตำบลหนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วัดหลักสาม หมู่ 2 บ้านหลักสาม ตำบลหนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วัดม่วง หมู่ 2 คลองภาษีเจริญ ตำบลหลักสอง หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วัดอุดมรังสี หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วัดไผ่เลี้ยง หมู่ 3 บ้านหนองค้างพลู ตำบลหนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วัดวงษ์ลาภาราม หมู่ 6 บ้านหนองค้างพลู ตำบลหนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วัดทองเนียม หมู่6 ตำบลหลักสอง หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

 

เขตราษฎร์บูรณะ


วัดแจงร้อน หมู่ 1 ตำบลราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วัดสน หมู่ 5 ถนนราษฎร์บูรณะ ซอยสุขสวัสดิ์ ตำบลราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วัดสารอด หมู่ 8 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วัดเกียรติประดิษฐ์ หมู่ 11 ตำบลบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วัดบางปะกอก หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วัดประเสริฐสุทธาวาส หมู่ 4 ตำบลบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วัดราษฎร์บูรณะ หมู่10 ถนนราษฎร์บูรณะ ตำบลบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วัดบางมดโสธราราม หมู่ 4 บ้านบางมด ตำบลบางมด ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วัดหลวงพ่อโอภาสี(บางมด) หมู่3 บางมด ตำบลบางมด ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วัดทุ่งครุ หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

 

 
เขตบางพลัด


วัดคฤหบดี ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดดาวดึงษาราม ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดบางยี่ขัน ถนนจรัลสนิทวงศื ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดอมรคีรี ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดรวกบางบำหรุ ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดน้อยนางหงษ์ คลองบางยี่ขัน ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดภคินีนาถ ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดใหม่เทพนิมิตร ถนนจรัลสนิทวงศ์ 52 (วรพงษ์) ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดสิงห์ ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดเปาโรหิตย์ ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดภาณุรังษี ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดเทพนารี ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดเทพากร ถนนจรัญสนิทวงศ์(ซอย 68 ) ตำบลบางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดบางพลัด ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดทอง ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดเพลง ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซอยภาณุรังษี ตำบลบางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดฉัตรแก้วจงกลณี ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดวิมุตยาราม ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดบวรมงคล ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดสามัคคีสุทธาวาส ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วัดอาวุธวิกสิตาราม ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

 

เขตตลิ่งชัน


วัดชัยพฤกษมาลา หมู่ 4 ตำบลตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดกาญจนสิงหาสน์ ตำบลคลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดรัชฎาธิษฐาน ตำบลคลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดประสาท หมู่ 10 คลองบางพรม ตำบลบางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดแก้ว หมู่ 8 ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดอินทราวาส หมู่ 22 บ้านคลองบางขุนพรหม ตำบลบางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดเทพพล หมู่ 14 คลองบางพรม ตำบลบางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ ตำบลคลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดเกาะ หมู่ 10 บ้านคลองบางกอกน้อย ตำบลบางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดทอง หมู่ 15 คลองบางระมาด ตำบลฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดกระโจมทอง หมู่ 6 คลองบางน้อย ตำบลบางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดพิกุล หมู่ 6 ตำบลบางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดเพลง หมู่ 13 ตำบลบางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดสะพาน หมู่ 7 บ้านคลองบางน้อย ตำบลบางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส หมู่ 1 บ้านคลองบางกอกน้อย ตำบลบางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดโพธิ์ หมู่2 คลองวัดโพธิ์ ตำบลบางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดมะกอก หมู่ 8 คลองบางระมาด ตำบลบางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดจำปา หมู่ 5 คลองบางระมาด ตำบลบางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดพุทธจักรมงคลชยาราม หมู่ 11 บ้านคลองบัว ตำบลฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดกระจัง หมู่ 14 คลองบางระมาด ตำบลฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดทอง หมู่ 8 คลองเชือกหนัง ตำบลบางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดสมรโกฎิ หมู่ 16 คลองบางระมาด ตำบลฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดมณฑป หมู่ 1 คลองบางระมาด ตำบลฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดเรไร คลองชักพระ ตำบลคลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดตลิ่งชัน ตำบลคลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดช่างเหล็ก คลองชักพระ ตำบลคลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดนครป่าหมาก หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล ตำบลตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดไก่เตี้ย หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล ตำบลตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดน้อยใน หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดปุรณาวาส หมู่ 3 คลองมหาสวัสดิ์ ตำบลศาลาธรรมสพน์ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดศิริวัฒนาราม หมู่ 2 บ้านบางระมาด ตำบลบางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดโกมุทพุทธรังสี หมู่12 ตำบลศาลาธรรมสพน์ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้